ALIAXIN-PROFHILO

PROFHILO® stabil hibrid kompleksleri IBSA tarafından benzersiz ve yenilikçi bir termal üretim süreci olan nahyco hybrid technology ile geliştirilen ve patenti alınmış ilk üründür.

Etki Mekanizması

Hücre dışı matriksin esneklik ve destek bakımından yeniden biçimlenmesine yol açarak Fibroblastların1 Keratinositlerin1 Adipositlerin2 canlılığını sürdürebilmesi için uygun koşulları sağlar ve sürdürür.

Kullanım amacı

Dokuların yeniden modellenmesi ve cilt esnekliğinin artırılması (yüz, boyun ve vücut)

Nasıl kullanılır?

Bir ay ara ile iki seans uygulanır. Tüm estetik enjeksiyon teknikleri subkutanöz yüzeyel katmana uygulanır.
IBSA, malar ve submalar bölgeler için, yüzün her iki yanında sadece 5 enjeksiyon noktasına BAP (bio aesthetic points-bio estetik noktalar) tekniğinin uygulanmasını önermektedir.

Zigomatik Çıkıntı

Gözün dış köşesinden en az 2 cm uzaklaşılan kısımdır.


Nazal Taban

Burun deliğini targusu bağlayan köşeden gözbebeğinden başlayarak aşağıya doğru dik bir çizgi çizerek iki hattı birleştirince oluşan bölgedir.

Tragus Önü

Tragusun alt tarafının 1 cm ön kısmıdır.Çene

Çene ortasına dikey bir çizgi çekilerek, bu çizginin 1/3 inden yatay bir çizgi çektiğinizde dudak kesişme noktalasından 1.5 cm uzağıdır.

Mandibular Köşe

Mandibular köşeden 1 cm yukarısıdır.Doku içerisinde Profhilo: PROFHILO®’nun yüksek yapıştırıcı özelliğinden kaynaklanan önemli bir avantajı, optimal doku entegrasyonu sağlayabilme kapasitesidir. Enjeksiyondan sonra tüm anatomik yapılar boyunca düzgün bir şekilde akma yeteneği ve böylece düşük viskoziteli dolguların bile düzensiz kontura yol açabildiği zorlu bölgelerdeki yağ kompartmanlarını homojen olarak genişletme özelliği dikkat çekicidir.

PROFHİLO®, deride benzersiz bir bio-fiziksel etki gösterir; bu etki, diğer çapraz bağlı ürünlerde olmayan, özellikle akışkanlığın elastikiyetin üzerinde hakimiyet sağlamasıyla karakterizedir

PROFHILO®’nun eşsiz reolojik özelliklerinden dolayı dokuların yeniden modellenmesi yüzeysel subkutanöz katmana yapılan tüm estetik enjeksiyon teknikleri kullanılarak sadece 2 seansta (4 hafta aralıkla) kolayca sağlanır.

TOP Call Now Button