LIGHT LIFT - LINEA METHOD

Linea yöntemi

Yumuşak doku kaldırma ve yüz konturu için çentikli emilebilir mono filament iplikler. Linea, yaşla ilişkili yüz değişikliklerini etkili bir şekilde düzeltmek için kullanılan, ameliyatsız bir yöntemdir. Çentikli emilebilir mono filament iplikler, özel bir kılavuz iğneyi kullanarak yumuşak dokulara subkütan yoldan implante edilir. İğne dışarı çekilirken iplik cildin altında bırakılır.

Paket İçeriği


  • P(LA/CL) thread with barbs USP 2/0, EP3, 120mm
    10pcs.
  • Blunt tip needle 1.1x120mm., straight
    1pcs.
  • Lancet point needle 18Gx140mm., straight
    1 pcs.
  • Removable needle attachment

UYGULAMA BÖLGELERİ

TOP Call Now Button